عباس زارع بنادکوکی

عباس زارع بنادکوکی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی/دانشگاه یزد/۱۳۸۸
 2. کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(EMBA)/دانشگاه مدیریت صنعتی(IMI business school)/سال 1392

سوابق کاری و تجربیات

 1. بیش از ۱۲ سال فعالیت مستمر و تمام وقت در حوزه مشاوره مدیریت
 2. مدیر اجرایی شرکت سامان‌آوران توسعه/۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 3. مدیر عامل شرکت سامان‌آوران توسعه/ ۱۳۹۲ تا کنون
 4. ارزیاب جایزه ملی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی/دانشکده مدیریت دانشگاه تهران/ از ۱۳۹۶ تا کنون
 5. هم‌بنیان‌گذار مدرسه اشتغال یزد/۱۳۹۹
 6. مدرس تایید صلاحیت شده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران
 7. تایید صلاحیت حرفه‌ای مشاوره توسط سازمان اداری/استخدامی کشور
 8. عضو کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد/ از ۱۴۰۱ تا کنون
 9. عضو شورای ویژه توسعه فناوری استان یزد/ از ۱۴۰۰ تا کنون
 10. نائب رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در دوره فعلی و دبیر و عضو هیئت مدیره و بازرس در دوره های قبلی/۱۳۹۳ تا کنون
 11. عضو کمیسیون جوانان خانه صنعت، معدن و تجارت/۱۳۹۷ تا کنون
 12. عضو کمیته مشورتی شورای راهبری توسعه مدیریت استان یزد/ از ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۸
 13. داور جشنواره ملی انتخاب کارآفرینان برتر کشور/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸
 14. مدیر مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سامان‌آوران توسعه/دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/۱۳۹۴
 15. همکاری با دانشکده مدیرت دانشگاه تهران به عنوان ارزیاب ملی مدل ۳۴۰۰ از ابتدای فراگیری اجرای این مدل در کشور/از ۱۳۹۶/ حوزه‌های راهبردی، سیستمی و منابع انسانی
ثبت درخواست مشاوره