عباس زارع بنادکوکی

عباس زارع بنادکوکی

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی/دانشگاه یزد/۱۳۸۸
  2. کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(EMBA)/دانشگاه مدیریت صنعتی(IMI business school)/سال 1392

سوابق کاری و تجربیات

• مدیرعامل سامان آوران توسعه

• کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران (DBA)

• حدود 15 سال سابقه و فعالیت مستمر در حوزه مشاوره، تدریس و استقرار سیستم‌های توسعه مدیریت با تمرکز بر موضوعات: – استراتژی و توسعه کسب و کار – ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی و ارزشگذاری کسب و کار ها – توسعه سرمایه انسانی – توسعه بهره وری

• ایده‌پرداز و عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS (مدل ایرانی ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره وری)

• دارای گواهی متخصص بین المللی بهره وری مورد تایید سازمان آسیایی بهره وری (APO)

• ارزیاب مدل ملی 34000 منابع انسانی

• عضو کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد

• نماینده شرکت های فناور در ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد و دبیر کارگروه تخصصی توانمند سازی و توسعه سرمایه انسانی این ستاد

• تایید صلاحیت حرفه‌ای مشاوره در سازمان اداری و استخدامی کشور

• نائب رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی تحقیق و توسعه (خانه صنعت، معدن و تجارت)

• مدرس تایید صلاحیت شده در مرکز آموزش مدیریت دولتی

ثبت درخواست مشاوره