سید عبدالرضا تراب زاده

سید عبدالرضا تراب زاده

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی/دانشگاه آزاد اسلامی/۱۳۹۵
 2. کارشناسی مهندسی صنایع/گرایش تولید صنعتی/دانشگاه یزد/۱۳۸۳

سوابق کاری و تجربیات

 1. عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان یزد/تیرماه ۱۴۰۰ تاکنون
 2. معاون فنی و اجرایی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد/اردیبهشت ۹۸ تا کنون
 3. منتورینگ در حوزه کسب و کار و مدیریت منابع انسانی و شبکه سازی در شرکت های کوچک و متوسط
 4. عضو شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد/ از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰
 5. عضور هیئت مدیره شرکت بهین آرمان متخصصین ایساتیس/خرداد۹۶ تا کنون
 6. مدیر آموزش شرکت سامان‌آوران توسعه/ بهمن‌ماه ۱۳۸۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۷
 7. کارشناس حیطه ارزیابی عملکرد شرکت سامان‌آوران توسعه/مهرماه ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۸۷
 8. مدیرعامل شرکت آرمان گستر یزد/مهرماه ۱۳۸۲ تاکنون
 9. نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سامان‌آوران صنعت کویر/تیرماه ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۵
 10. نائب رئیس هیأت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت و معدن یزد/بهمن ماه ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲
 11. مدیر طرح، توسعه و برنامه ریزی مجتمع آموزش عالی ملاصدرای یزد/تیرماه ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۵
 12. سرپرست انفورماتیک و اتوماسیون اداری مجتمع آموزش عالی ملاصدرای یزد/تیرماه ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
 13. مسئول نظارت بر درآمدزایی مجتمع آموزش ملاصدرا یزد/فروردین‌ماه ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵
 14. عضو گروه مشاورین جوان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد/تیرماه ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵
 15. عضو کارگروه نظام پیشنهادها در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/مهرماه ۱۳۸۵ تا کنون
ثبت درخواست مشاوره