فرآیند شتابدهی و سرمایه گذاری

فرآیند شتابدهی و سرمایه گذاری

روش‌های جذب استارتاپ‌ها، فرآیند انتخاب استارتاپ‌ها، بسته‌های شتاب‌دهی، مدت‌زمان و چرخه شتاب‌دهی، میزان سرمایه‌گذاری و خدمات شتاب‌دهنده

ثبت ایده و معرفی تیم تماس با ما

حمایت های ما در جهت رشد و شکوفایی شما

دوره های شتابدهی
و پیش شتابدهی

با استارتاپ‌های موفق ما آشنا شوید!

مشاهده استارتاپ‌ها

حمایت از کسب وکارهای نوپا در شتابدهنده پیشگامان درقالب دوره شتابدهی یا سایکل انجام می‌شود. در هر سایکل سعی می‌شود پس از ثبت ایده توسط تیم‌های کسب وکاری پذیرش اولیه صورت گرفته و در دوره پیش شتابدهی حمایت‌های ابتدایی، مشاوره و منتورینگ، اینترنت شامل فضای کاراشتراکی و آموزش در اختیار آنان قرار داده می‌شود. در انتهای دوره پیش شتابدهی، تیم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تیم‌هایی که که ایده خود را اعتبارسنجی کرده، تیم کسب وکاری خود را تکمیل و محصول اولیه‌شان را ساخته‌اند، در صورت جلب نظر هیئت داوران وارد دوره شتابدهی می‌شوند. در دوره شتابدهی سایر حمایت‌های مالی، حقوقی، زیرساختی و… شتابدهنده مبتنی بر برنامه عملیاتی دراختیار تیم‌ها قرار میگیرد. در این دوره تیم‌ها پس از تهیه محصول نهایی و ارائه آن به بازار به تهیه طرح توجیه اقتصادی می‌پردازند و در ضمن ثبت حقوقی شرکت، خود را برای ارائه ایده و محصول خود به سرمایه گذاران خطر پذیر آماده می‌کنند. درنهایت برگزاری جلسه ارائه و سرمایه گذار تیم استارتاپ‌ها سعی به جلب نظر سرمایه گذاران می‌نمایند. لازم به ذکر است استارتاپ‌های موفق که توانسته‌اند سایکل را به انتها برسانند، اقدام به ثبت شرکت کرده و تا %20 سهام شرکت خود را به شتابدهنده پیشگامان انتقال می‌دهند. گام‌های فرایند شتابدهی مذکور، به تفضیل درزیر می‌آیند:

پیش شتابدهی

الف: فرایند دوره پیش‌شتابدهی

1. فراخوان جذب ایده
2. ثبت ایده و تیم در وبسایت شتابدهنده
3. بررسی اولیه تیم‌ایده‌ها
4. ورود تیم‌ها به کمپ پیش‌شتابدهی
5. عقد پیش قرارداد
6. کارگاه "صفر تا یک کارآفرینی"
7. کارگاه "حرفه‌ای باشیم"
8. آشنایی با متد لین استارتاپ(1)
9. رویداد کندو
10. کارگاه "بررسی انواع مدل‌های درآمدی"
11. تکمیل بوم کسب و کار
12. رویداد کتاب‌خوانی
13. کارگاه آشنایی با MVP
14. تهیه MVP
15. کارگاه آموزشی پیچ(1)
16. برگزاری جلسه داوری و ورود به شتابدهی
17. اعلام اسامی تیم‌های ورودی به شتابدهی
شتابدهی

ب: فرآیند دوره شتابدهی

18. عقد قرارداد
19. آشنایی با متد لین استارتاپ(2)
20. تعیین سنجه‌های کلیدی رشد و KPI
21. تثبیت مدل درآمدی و تصحیح بوم
22. رویداد شگرد-انگیزشی
23. کلاس "بازاریابی و مذاکره با مشتری"
24. کارگاه "هک رشد"
25. کارگاه "هویت بصری"
26. رویداد " شگرد"
27. کارگاه "اسکرام"
28. کارگاه "UX,UI"
29. کلاس "بازاریابی محتوا"
30. لانچ اولیه محصول
31. بررسی بازخوردها و اصلاح محصول
32. کارگاه آموزشی پیچ(2)
33. کارگاه حقوقی ثبت شرکت، سهام و سهامداری
34. تعیین نام تجاری و ثبت شرکت
35. کلاس "رهبری و مدیریت استرس"
36. کارگاه "ارزشگذاری"
37. ارزشگذاری استارتاپ
38. رویداد پخش فیلم
39. ریلیز محصول
40. بررسی بازخوردها و اصلاح محصول
41. کارگاه آموزشی"FS,BP"
42. تدوین "FS,BP"
43. کارگاه آموزشی پیچ(3)
44. کارگاه "مذاکره با سرمایه گذار"
45. پیچ تمرینی
46. برگزاری دمو دی و جلسات B2B با حضور سرمایه گذاران و استارتاپ‌ها
47. مذاکره اولیه با سرمایه گذار
48. انجام اصلاحات مورد نظر سرمایه گذار
49. پیگیری مذاکرات تا حصول نتیجه
50. خروج تیم از شتابدهنده