مصطفی شهسواری

مصطفی شهسواری

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه مدیریت تهران
  2. کارشناسی : HSE ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست
  3. کاردانی : مدیریت امور اداری / منابع انسانی

سوابق کاری و تجربیات

  1. شرکت کاغذ کار کسری)هلدینگ- (MAG مدیر منابع انسانی – از اسفند 1401 تا کنون
  2. شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ یزد – هلدینگ MAG – مدیر منابع انسانی – بهمن 1398 تا اسفند 1401
  3. شرکت مدرن کاغذ صنعت سبز- مدیر منابع انسانی – شهریور 1394 تا دی 1398
  4. شرکت کاغذ کار الماس سبز- مسئول اداری / کارگزینی / منابع انسانی – دی 1390 تا مرداد 1394
  5. شرکت پروفیل البرز کویر / کاویان صنعت – حسابدار حقوق و دستمزد / مسئول اداری – ابتدای 1386تا پایان 1389
  6. شرکت لبنیات شادنوش – مسئول تولید – شروع 1382تا پایان 1386

ثبت درخواست مشاوره