دوره ارزشگذاری استارتاپ‌ها

شرکت‌ها در مراحل مختلف فعالیت خود نیازمند ارزشگذاری دقیق هستند. برخی کسب‌ وکارهای نوپا درابتدای فعالیت خود برای جذب سرمایه و برخی شرکت‌های متوسط و بزرگ درهنگام ادغام یا تملک باید ارزشگذاری شوند. یکی از اهداف ارزشگذاری شرکت‌ها، بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی وعملکرد مدیران می‌باشد.

حمید رفیعی

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری یزد
ثبت نام
سوابق کاری

  • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری یزد
  • مدیر اقتصادی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا
  • مدرس دانشگاه یزد

تاریخ رویداد

1402/04/12 | ساعت 16:30 تا 20:30

هزینه
400 هزارتومان | با 70% تخفیف
محل برگزاری
شتابدهنده نوآوری پیشگامان
سرفصل های دوره

  1. آشنایی با انواع روش های مقایسه ای و مبتنی بر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF)
  2. انتخاب روش ارزشگذاری بر اساس چرخه تأمین مالی استارتاپ و proven BM
  3. استانداردهای financial projection برای ارزشگذاری
  4. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و استارتاپ و scale-up

ثبت نام