حمید رفیعی

حمید رفیعی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. دکترای اقتصاد مالی دانشگاه یزد – از سال 1397
 2. کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز – از سال 1384 تا 1386
 3. کارشناس اقتصاد صنعتی از دانشگاه یزد – از سال 1380 تا 1384

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد – از سال 1400 تا کنون
 2. مدرس دانشگاه یزد – از سال 86 تا کنون
 3. مدیر سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد – از آبان 96 تا 99
 4. مدیر اقتصادی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا – 95 تا 96
 5. سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان – سال 93
 6. کارشناس مسئول طرح ها و تسهیلات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد – سال 89 تا 93
 7. مدیر عامل شرکت تعاونی آرمان میراث کهن یزد – سال 93
 8. مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره سابق شرکت مطالعات و پژوهش های اقتصاد دانش بنیان – 87 تا 89
 9. عضو سابق کار گروه اقتصادی دفتر نخبگان استان یزد – اسل 87
 10. راه اندازی 3 استارتاپ در زمینه مالی، غذایی و صنایع دستی – سال 93، 95  و 99

ثبت درخواست مشاوره