محمدرضا علومی

محمدرضا علومی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد یزد

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر عامل شرکت راهکار تجارت پویا سورنا
 2. موسس و عضو هیئت مدیره شتابدهنده بازار و صادرات آسا
 3. موسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و انتقال فناوری جهش ایساتیس
 4. مسئول راه اندازی دفتر تجاری سازی فناوری و دانش بنیان در پارک یزد از سال 92
 5. فعال در زمینه شبکه سازی و اخذ مجوزهای لازم جهت ارائه خمات در حوزه فناوری و نوآوری از سال 92
 6. مشارکت در راه اندازی کمیسیون سرمایه گذاری نوآوری اتاق بازرگانی یزد از سال 96 تا 98 به عنوان اولین و تنها کمیسیون تخصصی بین اتاق های بازرگانی کشور
 7. ارائه دهنده خدمات و R&D توسعه نوآوری از سال 96 به عنوان اولین و تنها تیم تخصصی استان یزد
 8. مسئول طراحی سیستم راه اندازی و راهبری دفتر انتقال فناوری دانشگاه یزد از سال 97 به عنوان اولین و تنها نمونه در سطح کشور توسط بخش خصوصی
 9. ارائه مشاوره در زمینه تجاری به بیش از 200 شرکت فناور و دانش بنیان
 10. ارائه مشاوره در زمینه توسعه فناوری و نوآوری به بیش از 100 واحد صنعتی
 11. مدرس کارگاههای تجاری سازی، انتقال فناوری، توسعه بازار و تامین مالی
ثبت درخواست مشاوره