عباس باقی

عباس باقی

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیو مواد
  2. مدرس دوره آموزشی قوانین و مقررات مربوط به پارک های علم و فناوری( پارک زنجان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، قزوین، کرمانشاه، لرستان، مازندران، دانشگاه تهران، ویژه مدیران مرکز رشد)

سوابق کاری و تجربیات

  1. عضو کمیته پژوهشی مدیران حقوقی استان یزد/ از سال 1391 تا کنون
  2. مدیر حقوقی پارک علم و فناوری یزد/ از سال 1386 تا 1393
  3. مدیر اداری پارک علم و فناوری استان یزد/ از سال 1385 تا 1393
  4. کارشناس امور اداری پارک علم و فناوری یزد/ از سال 1383 تا 1384
  5. عضو کارگروه قوانین و مقررات و دفتر فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  6. مشاور امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان دفتر برنامه ریزی و هماهنگی فناوری وزارت علوم و تحقیقات فناوری
  7. مؤسس هیات حل اختلاف کارگری پارک علم و فناوری استان یزد/1387
ثبت درخواست مشاوره