الهام بهزادی

الهام بهزادی

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد روان‌شناسی گرایش صنعتی و سازمانی/دانشگاه شهید چمران اهواز/1389 تا 1392

سوابق کاری و تجربیات

  1. مشاور شغلی/ کلینیک روانشناسی اتاق آبی/ 1397 تا به امروز
  2. مدرس دوره‌های ضمن خدمت/مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار/ 1400 تا به امروز
  3. مشاور منابع انسانی/ بهین نانو ذرات پارس/ 1398 تا به امروز
  4. کارشناس ارشد منابع انسانی/صنایع بسته بندی بهبند یزد/1393 تا 1396
  5. کارشناس منابع انسانی/شرکت جهان الکترونیک/ 1392 تا 1393
  6. مشاور منابع انسانی/ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون/1391 تا 1392
  7. مدرس/ دانشگاه علم و هنر یزد/ 1398 تا 1399
ثبت درخواست مشاوره