علی منوچهری

علی منوچهری

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)
 2. مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)
 3. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات ارنان ایساتیس – 1401 تا به حال
 2. مدیر بازرگانی خارجی شرکت توسعه انرژی و مهندسی پترو پژواک – 1399 تا 1401
 3. مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پوریا تجارت – 1396
 4. همکاری با گروه صنایع بسته بندی به بند یزد و Qstrap در زمینه بازرگانی و ارتباطات خارجی – از سال 1393
 5. همکاری با گروه صنایع غذایی دراژه در زمینه بازرگانی و ارتباطات خارجی – از سال 1386
 6. مدیر بازرگانی خارجی گروه تولیدی یزد بسپار – از سال 1384 تا 1386
 7. کارشناس بازرگانی خارجی گروه تولیدی کاغذ کار کسری – سال 1383
 8. همکاری با شرکتهای تولیدی و بازرگانی نوین پرسیانا، شرکت بازرگانی A.N.C چین، Qstrap، روکا سرام، اعتماد کالا، سایا سرام، سیال کاران، پرشین پسته، کیان آریانا، یوکابد، Besco، سپند پیچ، خوشه صنایع کنجدی، گروه بازرگانی جم سر و ….
 9. عضویت در گروه مشاورین شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
 10. مدیر داخلی، اجرایی و منابع انسانی – اداری گروه صنایع غذایی دراژه از 1386 تا 1397 (کارخانه) و از سال 1399 تا 1400 (دفتر مرکزی تهران)

آموزش، کوچینگ و مشاوره بازرگانی خارجی:

 1. برگزاري دوره هاي آموزشي بازرگاني خارجي و زبان تجاري دراتاق بازرگاني ، موسسات آموزشي، شركتهاي صنعتي و بازرگاني و اشخاص حقيقي
 2. برگزاري دوره هاي آموزشي بازرگاني ،مذاكرات و ارتباطات تجاري در دانشگاه علم و هنر يزد
 3. برگزاري سمينارآموزشي نقشه راه ورود به بازار بين الملل در دانشگاه يزد
 4. مشاوره و آموزش گروه صنايع بسته بندي Qstrap در زمينه بازرگاني و ارتباطات خارجي
 5. همكاري ، مشاوره و آموزش مجتمع سلولزي و كاغذ سازي كيان آريانا در زمينه بازرگاني و ارتباطات خارجي سال 1397
 6. همكاري و آموزش تيم بازرگاني شركت سيال كاران كوير يزد در زمينه بازرگاني و ارتباطات خارجي
 7. آموزش تيم بازرگاني شركت يزد رنگ در زمينه بازرگاني خارجي (واردات و صادرات)
 8. آموزش تيم بازرگاني شركت دايره ديد در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات)
 9. آموزش تيم بازرگاني ش ركت پرشين پسته در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات)
 10. آموزش تيم بازرگاني شركت سپند پيچ در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات)
 11. آموزش تيم بازرگاني شركت صنايع بسته بندي بهبند يزد در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات)
 12. آموزش تيم بازرگاني شركت يوكابد در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات و واردات)
 13. آموزش تيم بازرگاني گروه بازرگاني جم سر در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات)
 14. آموزش تيم بازرگاني شركت پتو نگار يزد در زمينه بازرگاني خارجي (صادرات و واردات)
 15. برگزاري دوره اموزشي بازرگاني خارجي در شركت بازرگاني پوريا تجارت
 16. برگزاري دوره اموزشي بازرگاني خارجي در هتل ارگ با همكاري شركت سيمرغ دانش

ثبت درخواست مشاوره