علی سریزدی

درباره من

بنیانگذار استارتاپ دکتر دکتر و بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ دانزی

علی سریزدی

مشاور
سوابق تحصیلی

سوابق کاری و تجربیات

  1. مدیرعامل استارتاپ دانزی – از 1400 تا هم اکنون
  2. مدیر عامل دکتر دکتر – از 1394 تا 1399
  3. مدیر عامل گروه مهندسین پازل – 1387 تا 1395

ثبت درخواست مشاوره