عماد مزیدی

عماد مزیدی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 2. کارشناسی فقه و حقوق – دانشگاه یزد
 3. MBA اسناد تجاری تحت لیسانس انگلستان
 4. MBA دادخواست نویسی از دانشگاه یزد
 5. MBA قرارداد نویسی از دانشگاه یزد

سوابق کاری و تجربیات

 1. عضو هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ آدلان.
 2. ریاست هیئت مدیره شرکت بازرگانی آدلان طب آسیا.
 3. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عرش گستر آدلان.
 4. بازرس شرکت دانش بنیان کارانساج لوتوس.
 5. نماینده حقوقی ناجا به حکم مستقیم معاون حقوقی ناجا در استان یزد.
 6. مشاور حقوقی شرکت دانش بنیان کارانساج لوتوس پارک علم و فناوری یزد.
 7. مشاوره حقوقی شرکت دانش بنیان پارس زیگماد پارک علم و فناوری یزد.
 8. مشاوره حقوقی شرکت تبلیغاتی دوستان.
 9. مشاوره حقوقی صرافی امیران.
 10. مشاوره حقوقی کارخانه نخ حاج محمد علی زنبق.
 11. مشاوره حقوقی نمایندگی هیوندا(خودرو های صنعتی) جناب آقای زنجیرچی.
 12. کارشناس حقوقی اسبق موسسه حقوقی ماهان عدل کویر.
 13. مشاوره حقوقی شرکت و کارخانه کابل سازان یزد.

ثبت درخواست مشاوره