محمدرضا حسینی بغدادی

محمدرضا حسینی بغدادی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. کارشناس ارشد مدیریت امور شهری از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 2. تالیف کتاب “مدیران و مالکیت فکری”
 3. ثبت اثر”ارزیابی شرکت های دانش بنیان” بعنوان مالکیت ادبی هنری در وزارت ارشاد
 4. مقاله الزامات مدیریت واحد شهری در شهرهای الکترونیک با تاکید بر شهر یزد
 5. مقاله اقتصاد دانش محوربا محوریت شرکت های دانش بنیان
 6. بررسی شکلی بیش از 600 اختراع در دفتر مالکیت فکری و دفاع از اختراع های فوق در شورای تخصصی ارزیابی اختراعات

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر اولین دفتر مالکیت فکری استان یزد از 1387
 2. مدرس دروس فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه های مختلف
 3. نماینده کانون پتنت ایران(وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) در استان یزد
 4. دبیر شورای ارزیابی اختراعات از سال 1388
 5. مسئول دفتر انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد
 6. مشاور فناوری و توسعه محصول شرکت های صنعتی
 7. عضو کمیته توسعه نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری یزد
 8. عضو کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی
 9. عضو کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد
 10. عضو کارگروه مشترک مالکیت فکری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت
 11. عضو هیئت مدیره و بازرس نظام صنف رایانه ای استان یزد
 12. تدریس در بیش از 60 دروه آموزشی مالکیت فکری
ثبت درخواست مشاوره