مسعود مهدی پناه

مسعود مهدی پناه

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد پیوسته؛ رشتهی تحصیلی معارف اسلامی و حقوق(گرایش جزا) – دانشگاه امام صادق(ع))
  2. دانشجوی مقطع دکترای مدیریت اجرایی

سوابق کاری و تجربیات

  1. کارشناس ارشد و مسئول اداره حقوقی شرکت مخابرات استان یزد
  2. مدرس دانشگاه با حدود 22سال سابقه تدریس
  3. مشاور حقوقی جهاد دانشگاهی استان یزد و شرکتهای خصوصی متعدد
  4. مدرس دورههای آموزشی کارکنان دولت و سازمان مدیریت دولتی
  5. مشاور و کارشناس تدوین برنامه کلان مرکز جهانی علوم اسلامی
  6. مدیر اداره حقوقی شرکت تعاونی اتحادیه امور زیربنایی پیشگامان کویر یزد
  7. مشاوره در زمینه امور حقوقی و قراردادها به شرکتهای زیرمجموعهی اتحادیه تخصصی پیشگامان
ثبت درخواست مشاوره