محمدحسین مزیدی

محمدحسین مزیدی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. لیسانس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی – دانشگاه یزد 1375
 2. فوق لیسانس مدیریت اجرائی (EMBA) – سازمان مدیریت صنعتی 1395

سوابق کاری و تجربیات

 1. مشاور مدیر عامل در حوزه مدیریت منابع انسانی(HRM) – شرکت فرانسوز
 2. مشاور مدیر عامل در حوزه مدیریت منابع انسانی(HRM) و سیستمها – شرکت صنایع غذایی آرمیتا
 3. مشاور مدیر عامل در حوزه مدیریت منابع انسانی(HRM) و سیستمها – شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
 4. مدیر عامل شرکت مدیریت بهین آفرین رهیار – از سال 1398 تا کنون
 5. مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بارمان 1397
 6. عضو هیأت مدیره و کارشناس ارشد پروژه ها – شرکت سامان آوران توسعه از سال 1378 تا 1390
 7. نایب رئیس هیأت مدیره و کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی(HRM) – شرکت آرمان گستر از سال 1385 تا کنون
 8. مدیر منابع انسانی و امور اداری شرکت فولاد آلیاژی ایران – از سال 1393 تا 1397
 9. مدیر واحد سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) شرکت فولاد آلیاژی ایران – از سال 1380 تا 1393
 10. ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی (Assesment Center)
 11. ارزیاب ملی جایزه بهره وری و تعالی سازمانی EFQM
ثبت درخواست مشاوره