حمید علی‌بیکی

حمید علی‌بیکی

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
  2. کارشناسی اقتصاد دانشگاه لرستان

سوابق کاری و تجربیات

  1. مدیر اجرایی BVenture عمان
  2. مدیر اجرایی شعبه paradise Hub در عمان (تامین فضای کار مشترک و همه خدمات مورد نیاز استارتاپ ها)
  3. کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطر پذیر در صندوق پژوهش وفناوری استان یزد
  4. مشاور فروش و بازاریابی در شرکت Plurapix کانادا (در بخش خاورمیانه)
  5. مدیر ارشد پروژه بین المللی اتوماسیون کنترل دارایی و تجهیزات بر اساس فناوری RFID، گروه تجارت الکترونیک راد – ایران-امارات
  6. منتور استارتاپی برگزیده در انجمن سرمایه گذاران نیک اندیش (WBAF)، استانبول، ترکیه
  7. مدیر نوآوری انجمن رهبران نوآفرین جهانی (WLS)
  8. مشاور توسعه بازار و سرمایه گذاری در کشورهای حوزه منا (MENA)
ثبت درخواست مشاوره