جلال خان‌زاده

جلال خان‌زاده

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی تهران
سوابق کاری و تجربیات

  1. کارشناس قوه قضاییه
  2. عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  3. رئیس هیئت مدیره شرکت امین محاسب مهام
  4.  مدیرعامل شرکت آموزشی گنجینه مهارت الماس(گاماس)
  5. مشاور مالی و مالیاتی در شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی و خدماتی
  6. سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ثبت درخواست مشاوره