مدیریت عملکرد؛ از چرایی تا چگونگی در پیشروترین شرکت‌های دنیا

امروزه مدیران دریافته‌اند که برای مدیریت سازمان‌های نوین و رقابت در بازارهای فعلی، لازم است سیستم‌های خود را ارتقا بدهند و سازمان را به شیوه‌های نوین علم مدیریت مجهز کنند.سازمان‌های پیشرو به دنبال روش‌های انگیزش کارکنان، رویکردهای پویا و استراتژیک مانند مدیریت عملکرد کارکنان را در پیش گرفته‌اند که ماحصل جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در علم مدیریت است. مدیریت عملکرد (Performance management) یکی از این رویکردهای استراتژیک و پویا است که با هدف بهبود و توسعه عملکرد کارکنان اجرا می‌شود و در نهایت کارایی سازمان را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. طی فرایند مدیریت عملکرد، سیستمی در سازمان پیاده‌سازی می‌شود که عملکرد کارکنان را اندازه‌گیری می‌کند و بهبود می‌بخشد. مدیران با پیاده‌سازی این سیستم، مهارت‌های کارکنان را توسعه می‌دهند و آنها را در تحقق اهداف تعیین شده یاری می‌کنند.

علی آب روشن

مدیر توسعه سازمانی اسنپ
ثبت نام
سوابق کاری

 • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 • مدیر توسعه سازمانی اسنپ
 • مدیر پیشین جذب و توسعه شرکت ستاره اول
 • تجربه منابع انسانی در گروه مبنا و گروه صنعتی گلرنگ
 • دارنده مدرک بین‌المللی PHRI
 • ارزیاب کانون‌های ارزیابی و توسعه

تاریخ رویداد

1400/08/05 | ساعت 9 تا 12
1400/08/06 | ساعت 10 تا 13
1400/08/12 | ساعت 9 تا 12

هزینه
690 هزارتومان
نحوه برگزاری
آنلاین
سرفصل های دوره

 • تنظیم اهداف
 • کوچینگ عملکرد
 • ارزیابی عملکرد
 • چگونگی بازخورد دادن
 • مدیریت عملکرد و سایر عملکردهای مرتبط در حوزه منابع انسانی

حمایت ها
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت‌های پیش رشد
0%
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت های رشد
0%
ثبت نام