فراخوان پذیرش تیم، ایده و استارتاپ

ما شتابدهنده پیشگامان مثل سالهای قبل که تصمیم داشتیم روی تیم ایده های مستعد کار کنیم، امسال هم روی قول خودمون هستیم و از تیم ایده های مستعد که در هر مسئله ای نیاز به کمک دارن حمایت می کنیم.

راستی یادتون نره حوزه ما IT و ICT هست!
پس اگر حس می کنی کمکی از دست ما بر میاد، با ما همراه باش

ثبت ایده یا تیم شما