مجتبی میرجلیلی

مجتبی میرجلیلی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 2. فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی _ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 3. لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت
 4. نشر مقاله بررسی ابعاد توسعه منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
 5. نشر مقاله مروری بر فرآیند پیاده سازی مدیریت پیکربندی و تغییرات در سازمان های ایرانی
 6. نشر مقاله مروری اثرات تولید ناب بر عملکرد کسب و کار
سوابق کاری و تجربیات

 1. کارشناس واحد تشکیلات و منابع انسانی شرکت تعاونی پیشگامان
 2. کارشناس تحقیق و توسعه شرکت تعاونی بندر خشک پیشگامان
 3. همکاری با شرکت دانشکارمستقر در پارک فناوری پردیس ( فعال در حوزه منابع انسانی)
 4. همکاری تحقیقاتی درموسسه آموزشی – تحقیقاتی صنایع وزارت دفاع
 5. پروژه ارائه مدلی برای ارتقا توانمند سازی با تاکید بر آموزش در حوزه منابع انسانی
 6. مدیر اجرایی طرح توانمندسازی شغلی صدف در استان های یزد و اصفهان
 7. دبیر برگزاری دومین جشنواره کار ایران( در دانشگاه علم و صنعت با بیش از ۵۰ سازمان معتبر)
 8. مدیر اجرایی جشنواره کار صدف دانشگاه علم و صنعت ایران
ثبت درخواست مشاوره