حمید کبیری

حمید کبیری

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. دکترای حقوق خصوصی

سوابق کاری و تجربیات

  1. هم‌بنیان گذار گروه حقوقی دادگام (فعال در حوزه حقوق کسب و کار)
  2. عضو هیئت عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
  3. مشاور حقوقی کسب و کارها و مدرس دوره های قرارداد نویسی

ثبت درخواست مشاوره