رویداد توانمندسازی صدف

صنعت، دانشگاه و فناوری

رویداد توانمندسازی صدف

ویژه مهارت آموزی

برای دانشجویان تمامی دانشگاه ها در تمامی مقاطع

درجهت تقویت مهارت های نرم

نام و نام خانوادگی(Required)
(حتما آدرس جیمیل را وارد نمایید)