آشنایی با تجارب تحقیق و توسعه شرکت کاشی و سرامیک ایفاسرام

کارگزار تخصصی فن بازار منطقه ای استان یزد

اولین نشست انتقال تجربه فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنایع استان

  • آشنایی با تجارب تحقیق و توسعه شرکت کاشی و سرامیک ایفاسرام؛ هوشمندسازی خط تولید و مدیریت داده‌ها