جبران خدمت؛ چگونه یک ساختار پرداخت رقابتی طراحی کنیم؟

باتوجه‌به فضای رقابتی در کسب‌وکارهای امروز منابع انسانی به‌عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان‌ها، ارزشمندترین سرمایه یک کسب‌وکار محسوب می‌شود. در سازمان‌های امروزی اهمیت خلاقیت، نوآوری سازمانی و انگیزه بالای نیروی انسانی بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین وظیفه خطیر مدیریت منابع انسانی می‌تواند این مهم را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها برآورده سازد.

علی آب روشن

مدیر توسعه سازمانی اسنپ
سوابق کاری

  • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
  • مدیر توسعه سازمانی اسنپ
  • مدیر پیشین جذب و توسعه شرکت ستاره اول
  • تجربه منابع انسانی در گروه مبنا و گروه صنعتی گلرنگ
  • دارنده مدرک بین‌المللی PHRI
  • ارزیاب کانون‌های ارزیابی و توسعه

تاریخ رویداد

1401/06/10 | ساعت 15 تا 19
1401/06/11 | ساعت 10 تا 14

هزینه
500 هزارتومان
نحوه برگزاری
آنلاین
سرفصل های دوره

  • ارزیابی شغلی
  • بررسی حقوق و دستمزد
  • ساختار پرداخت
  • ارزش پیشنهادی کارکنان

حمایت ها
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت‌های پیش رشد
0%
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت های رشد
0%
ثبت نام