آموزش کاربردی فرایند صادرات کالا

به طور کلی فرآیند صادرات کالا نیازمند رعایت یک سری قواعد و قوانین می باشد که در اصطلاح عام به این قواعد، مراحل صادرات کالا گفته می شود؛ بنابراین برای انجام صادرات هرگونه کالا به کشورهای مختلف لازم است که پیش از هرگونه اقدام در این زمینه تجار و بازرگانان با این مراحل آشنا بوده و تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند، چرا که با توجه به برون مرزی بودن این فرآیند مهم و خطیر در صورت عدم رعایت قوانین و قواعد این کار ممکن است که صادرکننده کالا به عنوان متخلف شناخته شده و به وسیله امور اجرایی مورد بازخواست قرار گیرد. حال اگر شما هم به دنبال تجارت های بین المللی هستید یا شرکت تجاری تازه تاسیسی دارید و تمایل دارید که تجارت خود را گسترش دهید، این دوره به شما توصیه می شود.

علی منوچهری

مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات ارنان ایساتیس
ثبت نام
سوابق کاری

 • مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات ارنان ایساتیس
 • دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)

تاریخ رویداد

یکشنبه و سه شنبه 1402/08/07 الی 1402/08/16 | ساعت 16:00 تا 20:00

هزینه
1,660,000 هزارتومان
محل برگزاری
شتابدهنده نوآوری پیشگامان
سرفصل های دوره

 • شناخت محصول و نکات الزم جهت اغاز پروسه صادرات
 • روشهای بازاریابی صادراتی
 • ارتباطات، مکاتبات و مذاکرات تجاری
 • اسناد و مدارک تجارت بین الملل
 • روشهای پرداخت و مبادال ت مالی بین المللی
 • روشهای حمل و نقل بین المللی ) این کوترمز ( و موارد مرتبط با
 • نحوه اماده سازی کالا جهت حمل
 • ترخیص گمرکی کالا
 • پیگیری دریافت کالا توسط مشتری و ادامه روند صادرات اتی
 • مستند سازی صادراتی و ایجاد سیستم فایلینگ
 • قوانین و مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات

حمایت ها
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت‌های پیش رشد
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت های رشد
0%
ثبت نام