دومین رویداد تجربه محور منابع انسانی

دومین رویداد تجربه محور مدیران و کارشناسان منابع انسانی فعال استان با محوریت آشنایی با وظایف، مسئولیت ها و ساختار استاندارد واحد منابع انسانی در شرکت ها

محمدمهدی پیروزان

مدیر ارشد HRBP شرکت ایرانسل
ثبت نام
سوابق کاری

  • مدیر ارشد HRBP شرکت ایرانسل

تاریخ رویداد

پنج شنبه 1402/06/09 | ساعت 18:00 تا 21:00

هزینه
150 هزارتومان
محل برگزاری
شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر
مخاطبین

  • مدیران و کارشناسان منابع انسانی فعال استان یزد
  • علاقه مندان حوزه منابع انسانی

ثبت نام