فاطمه عرف

درباره من
مدیرعامل و موسس دپارتمان تخصصی ثبت املاك و حوزه مالکیت فکري با نام جوان آرمانی

فاطمه عرف

مشاور
سوابق تحصیلی

سوابق کاری و تجربیات

  • مدیرعامل و موسس دپارتمان تخصصی ثبت املاك و حوزه مالکیت فکري با نام جوان آرمانی
  • مشاور و کارشناس ثبت و راه اندازي بیش از 200 برند معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی
  • خالق بیش از 100 نوع اسم تجاري
  • برگزاري دوره هاي آشنایی با ثبت علائم تجاري و طرح صنعتی با همکاري سازمان میراث فرهنگی و پردیس، فناوري دانشگاه آزاد اسلامی در استان یزد
  • سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه مالکیت فکري
  • عضو انجن علمی مالکیت فکري ایران
  • مدیریت ارشد کسب و کار
  • کارگزار پارك علم و فناوري مرکز اقبال یزد، سازمان میراث فرهنگی استان یزد، پردیس فناوري دانشگاه آزاد اسلامی یزد، مرکز رشد دانشگاه اردکان و .

ثبت درخواست مشاوره