دوره آموزش کاربردی تدوین اصول طرح کسب و کار (بیزنس پلن)

طرح تجاری یا Business Plan گزارشی جامع و مفصل در مورد یک کسب و کار است که از مرحله ایده پیش‌تر رفته و امکان سنجی اولیه در مورد آن انجام شده است. این کسب و کار می‌تواند مربوط به فاز توسعه در یک سازمان با هدف ارائه محصول جدید، کسب و کاری وابسته به یک موسسه، گروه و یا حتی یک فرد باشد. در نگارش طرح تجاری بررسی‌های دقیقی در خصوص محصولات یا خدمات محوری طرح، بازار و رقبای آن، مشتریان، مدل درآمدی (Business Model)، منابع تامین مالی، منابع انسانی، شاخص‌های تکنولوژیکی و … به عمل می‌آید. در تدوین طرح تجاری (بیزینس پلن) عوامل موثر بر کسب و کار به شکل کامل‌ توسط تیم متخصص مجموعه فرا مورد بررسی قرار گرفته و در بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) تلاش می‌شود بخش‌های مهم و اثربخش از کانال ارتباطی تا ارزش پیشنهادی ما به مشتریان به شکل کامل مورد ارزیابی قرار بگیرد.

محسن صیقلی

عضو شورای راهبردی مرکز رشد پژوهشکده زیست فناوری کشور
ثبت نام
سوابق کاری

 • عضو شورای راهبردی مرکز رشد پژوهشکده زیست فناوری کشور
 • دکتري مديريت مالي -دانشگاه تهران

تاریخ رویداد

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 1402/09/04 الی 1402/09/15 | ساعت 14:00 تا 17:00

هزینه
1,424,000 هزارتومان
نوع دوره
آنلاین
سرفصل های دوره

 • آشنایی با اصول تدوین طرح تجاری (Business plan) و مفاهیم آن (تحلیل بازار- فنی و مالی)
 • تعاریف و تفاوتها و شباهتهای طرح کسب و کار و امکان سنجی
 • انواع طرح تجاری (تولیدی و خدماتی- انتفاعی و غیر انتفاعی)
 • اهمیت تهیه طرحهای توجیهی کسب و کار و آشنایی با مفاهیم مالی و اقتصادی طرحها
 • ساختار و اجزای کلی طرح کسب وکار
 • نحوه تهیه و تدوین طرح تجاری
 • مراحل تهیه طرح تجاری
 • آشنایی با نرم افزارهای  Business Plan Pro و Comfar3.3
 • تعریف برنامه
 • تعریف برنامه ریزی
 • اهداف برنامه ریزی
 • بیان و تشریح دوره های برنامه ریزی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تشریح و بیان روش SWOT در تدوین طرح تجاری
 • مرور نمونه طرحهای تجاری برجسته داخلی و خارجی

حمایت ها
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت‌های پیش رشد
0%
حمایت پارك علم و فناوری یزد برای شرکت های رشد
0%
ثبت نام