فرم ثبت نام دوره های آموزشی

برای ثبت نام در دوره های آموزشی شتابدهنده پیشگامان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
ثبت نام شما بعد از مرحله پرداخت ثبت خواهد شد


از لیست زیر دوره هایی که لازم دارید انتخاب کنید

نام
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
شماره موبایل
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
آخرین مدرک تحصیلی یا در حال تحصیل
لطفا آخرین مدرک تحصیلی یا در حال تحصیل خود را وارد کنید