با ما تماس بگیرید : 03538301762

شهربین

شهربین - سامانه آنلاین شهروندی

ذره بین هوشمند شهر

شهربین
shahrbin

ایده کلی شهربین راه اندازی سامانه ای است که با ساختاری مشابه شبکه های اجتماعی، امکان مشارکت مردمی را به صورت تعاملی در جهت گزارش  مشکلات و مسائل شهری به وجود می آورد. کاربران این سـامانه با مشارکت درزمینه ی ثبت گزارش و نظر دهی نســـبت به گزارش های ارسالی دیگر کاربران و یا تأیید و رد آن ها در تصمیم گیری و اجرای بهتر مأموریت های شــــهری خود تأثیرگذار خواهند بود. در این سامانه افراد با ایجاد حساب کاربری مختص خود، به فعالیت های تعریف شـــده در سامانه پرداخته و متناظر با میزان فعالیت خود امتیاز هایی کسب خواهد کرد.

لوگو وب      لوگو اینستا      لوگو تلگرام

badge-new-minardoni-Badge-Black-Persiandl-sibapp-min

 

 

 

تیم شهربین

محمدکاظم کشورشاهی

محمد کاظم کشورشاهی (مدیرعامل شتابدهنده)

مصطفی هادیان (معاونت فنی)

مجتبی انیسی

مجتبی انیسی (مشاور فنی)

محمد جعفری نسب (کارشناس اجرایی)

ali-saatsaz-yazdi-min

علی ساعت سازی یزدی (کارشناس فنی)