با ما تماس بگیرید : 03538301762

جیم جیبی

  • Home
  • /
  • جیم جیبی
  • جیم جیبی (پلتفرم جامع بدنسازی)

جیم جیبی یک پلتفرم جامع در حوزه بدنسازی که روند مدیریت باشگاه را برای مدیران باشگاه در زمینه های مختلف نظیر حسابداری، ارائه برنامه، فروش مکمل، بوفه وتسهیل نموده و حس فوق العاده یک تمرین خوب و منظم را برای ورزشکار به ارمغان می آورد.