failure-story
۲۸
مرداد

داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا به این نحو ۳۰% الکتریسیته‌ی بیشتری نسبت به مواردی که این کار را نمی‌کردند، تولید کند. توسعه دهندگان پروژه خورشیدی، این ردیاب‌های تک محوره را به منظور افزایش تولید و سود، حداکثرسازی میزان بازگشت هزینه و ایجاد تعادل بین هزینه‌های اولیه و درآمد حاصل از تولید برق به‌کار می‌گیرند.

پنل های خورشیدی Qbotix

qbotix-logo-min

دلیل شکست:

Qbotix از اولین شرکت های به کارگیری ربات‌های ردیابی خورشید بود که خروجی پنل‌های خورشیدی را به حداکثر می‌رساند. ربات‌های شرکت حول مسیرهای فلزی باریک می‌لغزند و تعدادی از پنل‌های خورشیدی، هر ۴۰ دقیقه یک بار کج و متمایل می‌شوند تا همزمان با گردش خورشید در آسمان، آن را دنبال کنند.

QBotix5_minQBotix با مشکلات مدیریت مالی و مهندسی روبرو شد که هر دو، ریشه در مسائل جذب مشتری و پذیرش بازار داشت. راه حل‌های QBotix جدید بود اما این تکنولوژی‌های جدید و ریسکی، تنها توسط توسعه دهندگان پروژه‌های خورشیدی، که بازیکنان محافظه کاری در زمینه کسب سود و قدرت بازار بودند اتخاذ نشده بود. همانطور که Greentech media اشاره کرد، پذیرش و قبول بازار با سرعت خوبی پیش نرفت که این استارتاپ بتواند به رشد، تولید و سود متناسبی برسد. پذیرش این استارتاب در بازار به حد نصاب نرسید و به همین دلیل  QBotix نمی‌توانست هزینه‌های مهندسی را کاهش دهد تا بتواند در بازار رقابت باقی بماند. QBitix تلاش کرد رویکردش را از سخت‌افزار ردیابی خورشید با حاشیه سود پایین  به فروش نرم افزار و حق انتشار تغییر دهد؛ اما با این وجود، مجبور بود تعدیل نیرو کند چون بودجه‌ شرکت در خلال این تغییر به تدریج کاهش یافت و هیچوقت دوران نقاهتش پایان نیافت و در سال ۲۰۱۵ منحل شد. پس از تعطیلی این شرکت، Greentech media دو سوال عمده و اساسی را مطرح کرد که QBotix هیچوقت نتوانست به آنها پاسخ دهد.

  1. با وجود مهندسی محافظه کارانه، شرکت های تدارکات و ساخت و ساز به عنوان مشتریان و حتی بانک های محافظه کاری که از پروژه های خورشیدی حمایت می‌کنند، چگونه QBotix این محصول جدید را در زمینه‌های تجاری خورشیدی به طور موثر به کار می‌گیرد؟
  2. چگونه یک شرکت با سرمایه گذاری ناچیز ریسک‌پذیر از محصولات خود در یک سبک، به گونه‌ای پشتیبانی می‌‌کند که شک و تردید شرکایش در کانال ثابت را سرکوب می‌کند.
Wasiq Bokhari
Wasiq Bokhari

منبع: collapsed.co

ترجمه و ویرایش: معصومه توکلی

عکس: مائده مشعلچی