با ما تماس بگیرید : 03538301762

بازرگام

  • Home
  • /
  • بازرگام

بازرگام - مدیریت زنجیره تامین میوه

گامی بلند بسوی کاهش هزینه های خانواده ایرانی

لوگو بازرگام
صفحه اول وبسایت بازرگام

هدف اصلی این پلتفرم مدیریت زنجیره تامین فراگیر می باشد که در فاز اول مدیریت فروش و توزیع میوه به صورت پخش مویرگی در تمام نقاط تهران می باشد و در فاز دوم سایر اقلام از جمله مواد غذایی، بهداشتی و … اضافه می گردد. در قدم های بعدی این استارتاپ در شهرهای دیگر و به صورت فراگیر در سراسر ایران به اجرا در خواهد آمد. این پلتفرم لجستیکی بر روی امکانات ایجاد شده توسط گروه تعاونی یشگامان(بندر خشک  شرکت حمل و نقل توانمند  پست پیشگامان)، مدیریت خدمات لجستیک را انجام میدهد به گونه ای که میوه بعد از خرید در سردخانه پیشگامان در بندر خشک دپو و سپس پس از سورت و بسته بندی، توسط شرکت حمل و نقل  به مراکز استانها ارسال و همچنین توسط پست پیشگامان توزیع مویرگی انجام میشود

لوگو وب      لوگو اینستا      لوگو تلگرام

تیم بازرگام

zohori

ناصرظهوری

moztarzadeh

حسام مضطرزاده

امیرحسین رضایی نژاد

امیرحسین رضائی نژاد