بازدید مهندس حسین صابری
۲۵
مرداد

بازدید رئیس پارک فناوری سلامت پردیس از شتابدهنده پیشگامان

بازدید جناب آقای مهندس حسین صابری، رئیس پارک فناوری سلامت پردیس از شرکت‌های گروه تعاونی پیشگامان (صنعت سبز، شتابدهنده پیشگامان و بندر خشک) با هیئت همراه صورت گرفت.

در این بازدید، بعد از جلسه با مدیریت شتابدهنده، آقای صابری با تیم های سایکل سوم به طور مفصل صحبت نمودند و تیم ها مشکلات و موانعشان را بیان کرده و ایشان راهکارهایی را پیشنهاد دادند و قرار شد همکاری و تعاملات بیشتری در آینده بین شتابدهنده پیشگامان و پارک فناوری پردیس صورت بگیرد.