نمایشگاه اینوتکس
۲۵
خرداد

گزارش تصویری از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری