بازدید دکتر کبیری از شتابدهنده پیشگامان
۲۵
خرداد

بازدید دکتر کبیری معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده پیشگامان: دکتر کبیری معاون محترم امور تعاون، مهندس هاشمی، بابایی مشاور محترم معاونت اداره توسعه تعاون، دکتر ریاحی مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه امور اجتماعی استان و مدیران عامل گروه تعاونی پیشگامان از شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده پیشگامان بازدید کردند.
در این بازدید دکترکشورشاهی مدیریت محترم عامل مجموعه ضمن خوش آمد گویی به دکتر کبیری و هیئت همراه در بدو ورود توضیحاتی در مورد استارتاپها و حوزه کسب وکار داد. همچنین دکتر کبیری از تیم های حاضر در شتابدهنده بازدید و با توجه به روند پیشرفت تیم ها در این مرکز ضمن بحث و تبادل با تیم های استارتاپی و توضیحات تکمیلی در نحوه مدل بیزنس پلان و مدل اقتصادی آنهابا در نظر گرفتن اکو سیستم کسب و کاری در شتابدهنده ها، دکتر کبیری و مهندس بابایی، نسبت به ارانه تسهیلات مالی جهت راه اندازه و توسعه بیشتر این تیم ها، از طرف اداره توسعه تعاون به توافق رسیدند.
در آخر یکی از استارتاپ های مجموعه شتابدهنده به مرکز کسب و کاری اداره تعاون کشور جهت معرفی به سیستم آموزشی دعوت شد.