۱۴
بهمن

ارائه استارتاپ های موفق به سرمایه گذاران در رویداد دمو دی

مشروح خبر:ارایه استارتاپ های موفق به سرمایه گذاران در رویداد دمو دی شتابدهنده پیشگامان و در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد. در این مراسم که با همکاری اتاق بازرگانی یزد و شرکت سورنا اجرا شد، شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر از جمله حرکت اول، شناسا، گروه بهمن حضور داشتند. علاوه بر این مدیران بخش های مختلف دولتی و خصوصی اقتصادی استان از جمله گروه تعاونی پیشگامان، کانون کارفرمایان، کانون کارآفرینی، خانه صنعت و معدن استان، اعضای کمیسیون طرح های نوآورانه استان و سرمایه گذاران حقیقی مهمانان این جلسه بودند.
این مراسم با خیر مقدم دکتر میرجلیلی رئیس کمیسیون آغاز شد. پس از آن آقایان مهندس سپهر مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری و مهندس کشورشاهی مدیرعامل شتابدهنده پیشگامان به ارائه مطالبی در حوزه استارتاپ ها و سرمایه گذاری خطرپذیر پرداختند. پس از آن تیم های سایکل دوم شتابدهنده کسب و کار خود را به حاضران ارائه دادند. بعد از ارائه استارتاپ ها، آقایان دکتر رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان، دکتر حجت رییس کانون کارفرمایان و دکتر زینی وند معاون امور اقتصادی استاندار مطالبی را در مورد اهمیت سرمایه گذاری در حوزه های استارتاپی و نوآورانه بیان کردند. سپس سرمایه گذاران در سالن استقرار استارتاپ ها حاضر شده وبه گفت و گوی تخصصی با آن ها پرداختند. پس از آن در بخش انتهایی مراسم آقایان دکتر شهوازیان رئیس کانون کارآفرینی، دکتر کلانتر رییس خانه صنعت معدن و تجارت و مهندس علومی مدیرعامل شرکت سورنا به جمع بندی مباحث پرداختند و به لزوم تداوم این گونه رویدادها برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی استان تاکید کردند.
لازم به ذکر است که این رویداد سالانه با هدف معرفی استارتاپ های موفق شتابدهنده پیشگامان به سرمایه گذارن حقیقی و حقوقی برگزار می شود.