۳۰
آبان

آیین افتتاح سایکل سوم

در این جلسه که با حضور مدیران برخی از دستگاه های دولتی، دانشگاه ها، دفاتر ارتباط با صنعت، اساتید دانشگاه ها و اعضای تیم های سایکل های اول و دوم و سوم شتابدهنده برگزار شد، گزارش فعالیت های گذشته شتابدهنده و برنامه های آینده آن ارائه گردید. در ابتدا حسینی مدیر داخلی شتابدهنده به ارائه گزارش نحوه پذیرش استارتاپ های سایکل سوم پرداخت و برنامه های پیش روی این سایکل در دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی را تببین کرد. در ادامه مهندس کشورشاهی مدیرعامل شتابدهنده با قرائت متنی با موضوع تلاش های استارتاپها برای کسب موفقیت به عامل ثبات قدم و خستگی ناپذیری تا موفقیت در استارتاپ ها تاکید کرد. پس از آن مهندس امیرحسین رضایی نژاد مدیرعامل استارتاپ بازرگام به چالش ها و موقعیت های پیش روی استارتاپ ها پرداخت و از همه کسانی که ایده ای در زمینه کشاورزی و لجستیک دارند برای همکاری و حمایت دعوت کرد. پس از آن آقای دکتر کلانتر رییس بنیاد نخبگان استان یزد به بیان موفقیت های استارتاپ ها اشاره کرد و به مقایسه زیست بوم فناوری و پتانسیل های آن در مقایسه با سایر کشورها پرداخت . در انتها سرکار خانم مهندس فداکار مدیرکل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اظهار خوشحالی از حضور مدیران سازمان های دولتی خصوصا جناب آقای حسینی پور مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این برنامه گفت مدل توسعه اقتصادی استان را می توان برمبنای استارتاپها محقق کرد. ایشان در ادامه به گزارش اخیر کافه بازار اشاره کرد که در آن تیم های توسعه دهنده استان نسبت به جمعیت آن در مقام اول هستند اما از لحاظ درآمدی در جایگاه مناسبی قرار ندارد. حسن ختام این برنامه بریدن کیک تولد آغاز سایکل سوم بود که توسط آقایان دکتر کلانتر و حسینی پور انجام گردید