با ما تماس بگیرید : 03538301762  ایمیل: info@shetabdehi.com

بازرگام

بازرگام - مدیریت زنجیره تامین میوه

گامی بلند بسوی کاهش هزینه های خانواده ایرانی

هدف اصلی این پلتفرم مدیریت زنجیره تامین فراگیر می باشد که در فاز اول مدیریت فروش و توزیع میوه به صورت پخش مویرگی در تمام نقاط تهران می باشد و در فاز دوم سایر اقلام از جمله مواد غذایی، بهداشتی و … اضافه می گردد. در قدم های بعدی این استارتاپ در شهرهای دیگر و به صورت فراگیر در سراسر ایران به اجرا در خواهد آمد. این پلتفرم لجستیکی بر روی امکانات ایجاد شده توسط گروه تعاونی یشگامان(بندر خشک  شرکت حمل و نقل توانمند  پست پیشگامان)، مدیریت خدمات لجستیک را انجام میدهد به گونه ای که میوه بعد از خرید در سردخانه پیشگامان در بندر خشک دپو و سپس پس از سورت و بسته بندی، توسط شرکت حمل و نقل  به مراکز استانها ارسال و همچنین توسط پست پیشگامان توزیع مویرگی انجام میشود

تیم بازرگام

ناصرظهوری

حسام مضطرزاده

امیرحسین رضائی نژاد